Main Page Sitemap

Youtube exo lotto


Truy cp ngày 31 tháng 12 nm 2014. .
Tháng 11 nm 2012, EXO tr thành nhóm nhc châu Á mi xut sc nht ti các l trao gii Mnet Asian Music Awards ln.
Exodus, v kin ca Tao, ra mt ti Nht Bn và Sing for You Tháng 1 nm 2015, EXO c công b là s t chc chuyn lu din c lp th hai vi tên gi " EXO Planet #2 - The EXO'luXion ".
5 He then released a rendition of " Tian mi mi " for the film Comrades: Almost a Love Story.
Bo trì CS1: Ngôn ng không rõ ( link ) Tao's father posts emotional plea to SM Entertainment; rumors of lawsuit spread.46 Personal life On October 8, 2017, it was announced that Luhan is in a relationship with Chinese actress Guan Xiaotong.BTS summer package IN kota kinabalu 2015.Tháng 7 nm 2016, Kris và Luhan dàn xp thành công.M.EXO Scores Second.Gaon Digital Chart - Tun 39, 2016.Ngày 26 tháng 12 nm 2013.Entertainment công b tên fanclub chính thc ca nhóm là 'EXO-L "L" là vit tt ca ch "Love" (Tình yêu).
Truy cp ngày 2 tháng 6 nm 2015. .
Tháng 10 nm 2016, Lay tr thành thành viên u tiên thc hin solo debut c Hàn Quc và Trung Quc cùng mt lúc.
Xoxo (2013) và bài hát t phá gây chn ng toàn cu "Growl".Chosun (bng ting Hàn).37 In September, it was announced that Luhan was cast in the upcoming science fiction film Shanghai Fortress alongside Shu.92 Vào ngày 29 tháng 8, EXO ghi tên mình vào Sách k casino emeraude pokemon lc Guinness - n bn nm 2018 vi k lc "Nhóm nhc thng nhiu daesang (gii thng ln) nht ti l trao gii Mnet Asian Music Awards ".M (bng ting Trung).ta trng hay b thiu ( tr giúp ) EXO to drop special winter album 'Universe' next loterie internationale en ligne week.Bo trì CS1: Ngôn ng không rõ ( link ) SM's Lee Soo-man announces new boy band.

Retrieved February 3, 2015.

Sitemap