Main Page Sitemap

De pook tijdschrift


de pook tijdschrift

Alleen dàn zullen zijn woorden wàr zijn, en waard om gehoor te vinden.
De Schouw was een nationaalsocialistisch cultureel tijdschrift, uitgegeven door de, nederlandsche Kultuurkamer, en verschenen van januari 1942 tot januari 1945.
Hij werd opgevolgd door,.
Aanvankelijk zou het lotto samedi 11 02 17 weekblad, de Waag voor dit doel worden overgenomen, maar onderhandelingen hierover werden afgebroken, omdat het DVK niet aan de wensen van de bestuursleden van.In de loop van de tijd werd dat probleem steeds groter.Tobie Goedewaagen, toen nog hoofdredacteur van, de Schouw, dat het tijdschrift van de Kultuurkamer een bijdrage moest gaan leveren aan de wedergeboorte van de Nederlandse cultuur: Onze cultuur staat op een tweesprong, maar de keus is niet zwaar.De meest waardevolle krachten, die in een volk leven, moeten niet alleen in het werk, doch ook in de levenshouding van den schrijver tot uitdrukking komen.Van Ham is dat tot en met het laatste nummer (januari 1945) gebleven.Vanuit commercieel oogpunt bezien zou De Schouw failliet moeten zijn gegaan, maar dat heeft men natuurlijk niet laten gebeuren.In januari 1942 verscheen alzo een nieuw tijdschrift op de markt, geheten.Wie zich dan ook aansloot bij de Kultuurkamer of publiceerde in het tijdschrift van deze instelling, werkte in feite mee aan een nationaalsocialistische cultuurpolitiek.F magazine; wissenschaftlich : periodical, journal * * * die, zeitschrift periodical; magazine; revue * * zeitschrift f ( Illustrierte) magazine; (wissenschaftlich) periodical, journal * * * die ( a magazine which is issued regularly (every week, month etc).In De Schouw werd veel geschreven over weinig concrete onderwerpen.Financiële problemen bewerken De exploitatie van het tijdschrift is steeds een probleem geweest.Voorbereidingen bewerken, al op ontving de uitgeverij 'De Schouw' de opdracht een cultureel tijdschrift, De Schouw, uit te geven, dat het orgaan zou worden van de Kultuurkamer.Tobie Goedewaagen, de secretaris-generaal van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten en tevens president van de eind november 1941 officieel ingestelde Kultuurkamer, was aanvankelijk hoofdredacteur van.
We and our partners operate globally and use cookies, including for analytics, personalisation, and ads.
Roels stelde daarbij steeds schriftelijk de vraag of er bezwaren waren tegen de inhoud.
De hoofdredacteur werd bijgestaan door een eindredacteur of redactie-secretaris.
Daartoe dient een schrijver natuurlijk zelf volksgezond te zijn en zich én te gevoelen met zijn volk.Wie zijn volk den weg naar gezondheid en naar het beste van zichzelf wil wijzen, moet ook in zijn persoonlijk leven een voorbeeld voor dat volk zijn.Ik ben van meening, dat de schrijver, die zich stevig geworteld weet in zijn volk, en liefde gevoelt voor zijn volk, den plicht heeft, al naarmate van zijn kunnen, kennis en vooral levenservaring, op het forum zijn volksgenooten door middel van de literatuur in eenvoudige.Links staat de Dood en rechts de Wedergeboorte.De 'officiële instantie' was er niet voor álle kunstenaars: joden, 'negers Maleisiërs en Indiërs konden natuurlijk geen lid worden.Henri Bruning verwoordde die gedachte, toen hij in zijn brochure Nieuw levensbewustzijn (1943) auteurs als Menno casino de soulac ter Braak,.Inhoud, binnen het eind 1940 nieuw opgerichte nationaalsocialistische.De nieuwe oogst is binnen, uit alle windstreken verzameld door de vertalers die in dit literaire tijdschrift debuteren.De Schouw, Orgaan van de Nederlandsche Kultuurkamer, gewijd aan het kultureele leven in Nederland.De inhoud van het tijdschrift werd ook bewaakt door medewerkers van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten.
Otto, die voor de Kultuurkamer werkte en zijn brieven ondertekende met 'Algemeen bestuurder'.
De Waag kon voldoen.


Sitemap